Utrechtse schoolpleinen

Wetenschappers over belang van groene schoolpleinen voor kinderen en natuur

Een betere conditie, minder gedragsproblemen en meer verbondenheid met de natuur. En dat zijn nog maar een paar voordelen van een groen schoolplein. Onderzoekers van drie Nederlandse universiteiten hebben deze én vele andere voordelen in kaart gebracht. Wat blijkt? Niet alleen de fysieke, maar ook de mentale en sociale ontwikkeling wordt gesterkt door het leren en spelen op een groen schoolplein.

De onderzoekers vatten vijf kernwaarden samen die een groen schoolplein oplevert. We vatten de kernwaarden én bijbehorende voordelen hieronder voor je samen:  

 1. Diverse omgeving: 
  Liggende stammen, stenen, modder, zand en groen. Al deze verschillende natuurlijke materialen prikkelen de fantasie. Zo’n diverse omgeving is de perfecte plek om op onderzoek uit te gaan. Daarnaast biedt een groen schoolplein een mooie ruimte om lekker fysiek bezig te zijn, of juist om samen te werken aan bijvoorbeeld een hut. Al met al kan de diverse groene omgeving zorgen voor meer creativiteit, leren omgaan met risico’s, een betere conditie en socialer gedrag.
   
 2. Veelbetekenende ervaringen: 
  Op het groene schoolplein zijn vele dingen te beleven. Er is veel te horen, te ruiken, te voelen én te zien. Om die reden kunnen juist avonturen in het groen een diepe indruk maken op kinderen. Volgens de onderzoekers kunnen deze ervaringen op latere leeftijd respect voor de natuur en je omgeving aanwakkeren. 
 3. Herstellend effect: 
  Een groene omgeving geeft rust, voor iedereen. Na een ingewikkelde les kan zowel de leraar als de klas even ontspannen op het schoolplein. Kinderen kunnen zich zo beter focussen op de opdracht, waarna ze zich weer kunnen opladen op het schoolplein.
 4. Biodiversiteit: 
  Een groen schoolplein biedt een mooi leefgebiedje voor dieren, planten en schimmels in de omgeving. Dit zorgt voor een versteviging van het lokale ecosysteem. Daar wint niet alleen de natuur mee. Er zijn namelijk ook aanwijzingen dat een hogere biodiversiteit kan zorgen voor minder allergieën en een sterker immuunsysteem.
 5. Klimaatbestendigheid:
  Door het aanleggen van een groen schoolplein zorg je voor een robuustere omgeving. Dit kan helpen bij de klimaatbestendigheid van de buurt. Zo kan het groene schoolplein zorgen voor lagere temperaturen in de zomer, een betere luchtkwaliteit en minder omgevingsgeluid.  

 

Wil je meer weten over de positieve effecten van groene schoolpleinen voor de ontwikkeling van kinderen? Lees dan de uitgebreidere samenvatting op onze ‘Wist je dat?’ pagina. 

Skip to content