Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

De provincie Utrecht wil dat iedereen alle informatie en diensten op onze website goed kan lezen en gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid van deze website.

Wij werken er daarmee aan dat onze website voldoet aan de Europese norm EN 301 549. Deze norm verwijst naar de technische standaard WCAG 2.1 van W3C, over het toegankelijk maken van content op websites en in webapplicaties voor mensen met een functiebeperking.

Hoe wij aan digitale toegankelijkheid werken

Bij de realisatie van deze website is in het programma van eisen opgenomen dat deze moet voldoen aan de richtlijnen van WCAG 2.1-AA. Hier is tijdens de bouw ook rekening mee gehouden en is op die richtlijnen gecontroleerd en bevindingen zijn voorafgaand aan lancering opgelost. 

Maatregelen om de toegankelijkheid te vergroten

Om digitaal toegankelijk te zijn werken we aan:

  • Begrijpelijke taal.
  • Extra toegankelijkheidsopties: deze zijn te vinden onder de blauwe knop met het rolstoel-icoon, op de gehele website rechts bovenin zichtbaar.
  • Voor aanvraagprocessen vervangen van kantoorbestandsformaten met toegankelijke webformulieren.

Problemen

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@utrechtseschoolpleinen.nl

Meer weten?

Op de website Digitoegankelijk vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.