Procesbegeleiding en educatie

Ondersteuning door expertteam

De provincie Utrecht helpt scholen bij het vergroenen van hun betegelde schoolpleinen. Als school kun je procesbegeleiding krijgen van een expert van het Servicepunt Utrechtse schoolpleinen om tot een goed plan te komen. De experts bieden onder andere ondersteuning aan rondom het ontwerpproces, het participatietraject met kinderen, leerkrachten en ouders, en het vinden van financiële mogelijkheden. Hieronder leggen we uit hoe we dit doen.

 

Starten met een intake

Alle basisscholen in de Provincie Utrecht die een subsidieaanvraag willen indienen voor de subsidieregeling ‘Groene, gezonde en klimaatbestendige steden en dorpen’, dienen zich eerst aan te melden voor een digitaal intakegesprek met iemand van het expertteam. We vragen je een aantal korte vragen te beantwoorden, zodat we het gesprek kunnen voorbereiden. Indien er al een projectplan, ontwerp en/of beheerplan klaarligt: voeg deze dan bij het formulier.

Tijdens de intake lopen we gezamenlijk de plannen van de school door. Ook kijken we naar de voorwaarden van de subsidieregeling. Zo krijgen we helder in beeld of de aanvraag volledig is en de plannen van goede kwaliteit zijn of dat er nog verbetering nodig is die al dan niet gezamenlijk opgepakt kan worden. Aan de hand daarvan vindt er een check plaats of de school in aanmerking kan komen voor subsidie of procesbegeleiding. Na de intake ontvangt de school een groen, oranje of rood stoplicht voor de plannen. 

Waarom procesbegeleiding?

In voorgaande jaren bleek dat scholen regelmatig moeite hebben met het opstellen van een volledige aanvraag waar alle potentie in benut is. Wat niet vreemd is, want het vergroenen van een schoolplein is voor vrijwel elke school iets nieuws! Om scholen te helpen in dit proces en de kwaliteit en van de plannen te waarborgen, biedt de provincie Utrecht vanaf dit jaar het traject met begeleiding aan. Met als doel een nóg mooier en groener schoolplein, waar je als school nog lang plezier van zult hebben! 

Na de intake

Na de intake ontvang je een groen, oranje of rood stoplicht voor jullie plannen. Lees hier wat dit betekent voor het doen van een subsidieaanvraag. 

Een groen stoplicht betekent dat de plannen volledig en van goede kwaliteit zijn: de plannen voldoen aan de eisen uit de subsidieregeling, zijn volledig uitgewerkt met projectplan en ontwerp, er is een onderhouds- en beheerplan aanwezig is en de experts hebben geen toevoegingen. Met deze goedkeuring van het expertteam kan de school een subsidieaanvraag indienen bij de provincie Utrecht.

Bij een oranje stoplicht is het projectplan nog onvoldoende of incompleet voor een subsidieaanvraag. Provincie Utrecht biedt 30 scholen gratis de mogelijkheid om samen met een expert aan de slag te gaan om onderdelen te verbeteren.

Een rood stoplicht betekent dat de plannen nog te veel in een beginstadium staan en/of de kwaliteit minimaal is. Het aantal uur procesbegeleiding is dan mogelijk niet voldoende om in 2024 een subsidieaanvraag in te dienen. Samen met het expertteam bespreken we wat er wel mogelijk is, delen we verbetertips en adviezen om mogelijk wel een start te maken.

Een oranje stoplicht ontvangen na de intake? Dan komt de school in aanmerking om samen met experts de plannen te verbeteren en/of aan te vullen. Dit kan bijvoorbeeld ondersteuning betekenen in het participatietraject met kinderen, leerkrachten en ouders en/of bij het maken van een beheerplan en begroting. Na de intake bieden we scholen met een oranje stoplicht dit traject vrijblijvend aan.