Utrechtse schoolpleinen

Ook waterschappen dragen graag bij aan klimaatbestendige schoolpleinen

Veel scholen dromen over een groen(blauw) schoolplein. Dromen is één, maar hoe krijg je al je ideeën ook gefinancierd? Veel scholen kennen de provinciale subsidie, maar wist je dat de waterschappen vaak ook een bijdrage kunnen doen aan het realiseren van jullie droomplein?

Binnen onze provincie zijn er vier waterschappen waar een subsidie kan worden aangevraagd door scholen. Dit zijn Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, Waterschap Vallei en Veluwe,  Waterschap Rivierenland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Wil je weten onder welk waterschap jouw school valt? Dat kun je makkelijk nagaan aan de hand van jullie postcode via www.waterschappen.nl.

Wil je geld aanvragen bij één van de waterschappen? Let er dan op dat je dat al doet vóór de plannen die je wil bekostigen gerealiseerd zijn. Nog wat extra inspiratie nodig voor je plannen? Bekijk dan de menukaart! Ook wordt er bij de aanvraag om een helder plan van aanpak gevraagd. Daarin staat wat jullie doelstelling voor het plein is en wat jullie project uiteindelijk op zal leveren. Tot slot mag in het plan ook een kostenraming niet ontbreken, het gaat bij de aanvraag immers om de centen!

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden 

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft de subsidieregeling ‘Blauwe Bewonersinitiatieven’. Met de regeling willen het hoogheemraadschap stimuleren dat mensen (dus ook kinderen!) ‘waterbewust’ worden. Dat betekent minder water gebruiken of het water dat we hebben beter te benutten. Als het gaat om groenblauwe schoolpleinen, subsidieert het waterschap bijvoorbeeld het vervangen van tegels door groen of andere maatregelen waardoor regenwater beter in de bodem terecht komt. Een voorwaarde is wel dat er bij zo’n actie ook aandacht is voor bewustwording, bijvoorbeeld door kinderen mee te nemen bij het gebruik van een regenton. Per aanvraag stelt HDSR maximaal €5.000,- beschikbaar en het bedrag is nooit hoger dan de helft van de totale projectkosten.

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe subsidieert initiatieven die helpen op het gebied van klimaatadaptatie in stedelijk gebied. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een waterplein of het creëren van meer groene ruimte. Momenteel (augustus 2023) is de subsidie van Waterschap Vallei en Veluwe opgebruikt, maar mogelijk komt er in oktober 2023 extra budget vrij. Interessant dus om in de gaten te houden!

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland heeft een subsidie voor het toekomstbestendig maken van de omgeving. Dat betekent dat het waterschap subsidie geeft voor onder andere vergroening van het schoolplein, aanleg van een groen dak of het planten van bomen. Het waterschap vraagt de school het resultaat te delen op sociale media. De hoogte van de subsidie is 20% tot 50% van de totale projectkosten, afhankelijk van hoe groen of grijs de omgeving is. Voor deze subsidie moet minstens €1.000,- aan maatregelen worden uitgevoerd en het waterschap doet per project maximaal een bijdrage van €15.000,-.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht steunt graag scholen die samen met leerlingen en ouders een groenblauw schoolplein aanleggen. Het project moet een voorbeeld zijn voor anderen en het project moet mensen bewust maken van hoe belangrijk water is voor onszelf en onze omgeving. De subsidie voor 2023 is helaas al op, maar per 1 januari 2024 kunnen er weer nieuwe aanvragen worden ingediend. Er is dan een bijdrage mogelijk van maximaal €20.000,-. Het waterschap betaalt nooit meer dan de helft van de totale projectkosten.

Andere financieringsmogelijkheden, zoals fondsen kun je hier vinden.

Skip to content