Ontwerpers en aannemers

Om je op weg te helpen: ontwerpers en aannemers

Het maken van een ontwerp of het aanleggen van een groen schoolplein kan je niet alleen. Misschien is een van de ouder(s)/verzorger(s) van jullie leerlingen hovenier of aannemer en kan hij jullie verder helpen. Zo niet, dan geven we hier een aantal tips van (lokale) ontwerpers en aannemers. 

Overzicht

Buro Jep
Land in Zicht
Vrije School Amersfoort
Vorige
Volgende

Hoi, wat leuk dat jullie aan de slag willen met het schoolplein!

Ik help jullie graag met het maken van een mooi ontwerp. Met veel plezier zet ik de wensen van kinderen en volwassenen om in een praktisch en haalbaar plan. Het liefst met inbreng van kinderen om zelf hun speelruimte vorm te geven. Een blauwgroen schoolplein is een groen speel- en ontdeklandschap met een logische structuur waarbij je niet alles in één keer kunt overzien. Het ene kind houdt van rommelen met takjes en zand, de ander wil liever voetballen. Allemaal kunnen ze op het plein hun plekje vinden. Een groene omgeving brengt kinderen tot rust en daagt uit tot ontdekken en het beleven van avonturen.

Voor een idee van mijn visie op buitenspelen zie het volgende inspirerende filmpje van de Lanteerne in Nijmegen waar ik het ontwerp voor de buitenruimte maakte.

Kijk voor meer informatie op www.jep-ontwerp.nl

ontwerp groen schoolpleingroen schoolplein nijmegen

Spelen is essentieel voor alle leeftijden, en de buitenruimte leent zich hier perfect voor. Bij het ontwerpen van groene speeltuinen streven we naar uitdagende en plezierige omgevingen die bijdragen aan de sociale, fysieke en emotionele ontwikkeling van kinderen. Onze ontwerpen sluiten aan op pedagogische en educatieve inzichten, en bevorderen gezonde beweging, spelenderwijs leren, sociale interactie en participatie.

Bij idverde NL streven we niet alleen naar speelse en educatieve groene schoolpleinen, maar ook naar pleinen die bijdragen aan klimaat, gezondheid en biodiversiteit. Daarom integreren we in al onze  ontwerpen maatregelen die bijdragen aan het verminderen van wateroverlast en het bevorderen van een gezond ecosysteem. Denk hierbij aan wadi’s en inheemse beplanting.

Met ons speelconcept, Spelen in ’t groen, laten we kinderen actief deelnemen aan het ontwikkelproces van hun speelomgeving. We bieden een complete ondersteuning, van ontwerp tot realisatie. Met handige tools zoals ontwerp- en routekaarten betrekken we kinderen bij hun nieuwe groene speelplek. Ontdek de mogelijkheden van onze groene ontwerpdiensten voor een inspirerende leeromgeving!

Lees meer en neem contact op idverde – Groener leven

Wij, Donny en Mariska, vormen samen Bureau RIS, een betrokken ontwerp- en adviesbureau gespecialiseerd in groenblauwe schoolpleinen. Al 14 jaar begeleiden wij scholen, kinderdagverblijven en IKC’s om avontuurlijke, groene robuuste schoolpleinen aan te leggen. Met meer dan 120 schoolpleinen op onze naam weten wij exact wat wel en wat niet werkt op een groen schoolplein. Deze kennis delen wij graag met jullie. Vertel ons je dromen, dan maken wij een verrassend ontwerp op maat inclusief beplantingsplan wat uiteraard voldoet aan alle wet- en regelgeving.

Bureau RIS ontzorgt tijdens het gehele traject van initiatief, participatie, ontwerp, uitwerking, gunning en aanbesteding, begeleiding van de uitvoering en advies bij onderhoud. 

Nieuwsgierig? Neem een kijkje bij scholen die jullie zijn voorgegaan en laat je verrassen!

De wens om jullie schoolplein aan te pakken, maar op zoek naar ondersteuning om ouders en leerlingen te betrekken? Of op zoek naar een ontwerper die al jullie wensen kan omzetten naar een concreet ontwerp? Bij Orbis helpen we scholen in verschillende fases om samen te werken aan een groen schoolplein waar leerlingen leren van de natuur, zich ontwikkelen in een groene omgeving en waar ieder kind kan spelen. 

Hoe gaan we te werk?
Zijn er al plannen en ideeën opgehaald? Dan inventariseren we eerste de huidige situatie en maken we een schetsontwerp. Met dit ontwerp zie je echt hoe het kan worden en is er ruimte om nog aanpassingen te doen.  Het aangepaste voorlopige ontwerp gaat naar een of meer hoveniers die een offerte kunnen opstellen. Samen met de school kan Orbis meekijken naar de offertes, advies geven over de keuzes en mogelijk kijken naar subsidies en financiering. 

Participatietraject
Wel de wens om het schoolplein te vergroenen, maar nog geen idee hoe? Orbis kan ondersteunen in het participatietraject en met verschillende werksessie wensen ophalen vanuit het team, de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). Het ophalen van de wensen is belangrijk voor draagvlak voor de veranderingen en het mogelijk gezamenlijk beheer van het nieuwe plein. 

Interesse en verder praten wat we voor jullie kunnen doen? Bel 0499-219124 of mail naar info@orbis.nl 

Ontwerp groen schoolpleingroen schoolplein fietsenstalling

Al ruim tien jaar houden wij ons bezig met het ontwikkelen van groene, gezonde en duurzame schoolpleinen door heel Nederland. Wij zijn een onafhankelijk ontwerp- en adviesbureau met als specialiteit het inrichten van omgevingen voor spelen, bewegen en ontmoeten. De combinatie van onze groene achtergrond en onze inzet voor toekomstige generaties houdt in dat wij in onze projecten ook vormgeven aan maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot duurzaamheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit, circulariteit, leefbaarheid en gezondheid. Het team van Bureau Koppelaar zit hiervoor vol met creatieve en speelse ideeën.

In de provincie Utrecht hebben wij het ontwerp gemaakt voor het groene schoolplein van de Wilhelminaschool in Woerden.  

Verder hebben wij in onze standplaats, Apeldoorn, meegewerkt aan het vergroenen van circa 30 schoolpleinen.

Wij denken graag mee met het vergroenen van jullie schoolplein!

Land in Zicht is een groene en sociale onderneming aan de rand van Amersfoort Vathorst. Wij zorgen voor mens en aarde, door samen te werken aan mogelijkheden. Dat doen we met dagbesteding en leerwerktrajecten, een groen- en houtbedrijf, verhuurruimtes, een tuinderij, een winkel en binnenkort in ons theehuis met lokaal lekkers.

Duurzaam samenwerken met deelnemers en lokale partners maakt ons uniek. Je vindt ons op Tuinpark Laakzijde, tussen het voedselbos, de moestuinvereniging en een gezamenlijk natuurerf. Met ons sociale hoveniersbedrijf in Amersfoort Vathorst verzorgen we op ecologische wijze tuinaanleg- en onderhoud voor particulieren en bedrijven in de omgeving, waar biodiversiteit mag floreren.

Lees meer op onze website 

Situatie 1 – Vrije School Amersfoort
ontwerp Sarah Los Natuurlijke Tuinen, in samenwerking met Samenwerkstad
Plein vol met 30 x 30 tegels is getransformeerd in een groen en speels schoolplein. Het plein biedt kinderen verschillende mogelijkheden en heeft daarnaast een belangrijke buurtfunctie. In het verleden en helaas nog steeds is er sprake van vandalisme. Het schoolplein draagt echter bij aan ontmoeting, zorg voor elkaar en sociale cohesie. Bij de aanleg is er rekening gehouden met zogenaamde hufterproef speelelementen passend bij het groene karakter. Het onderhoud van het plein wordt gedaan door Land in Zicht in samenwerking met de school, ouders en kinderen. Waarbij Land in Zicht zorg draagt voor het overzicht en de lange termijn. Het schoolplein is in voortdurende ontwikkeling. Zo is er kortgeleden een mini voedselbos gerealiseerd.

Situatie 2 – De Laak Amersfoort
ontwerp Buro Buiten Ruimte
Deze school staat in een wijk vol met beton en het schoolplein was daarmee ook een oppervlak vol met steen. Hier is een groen schoolplein gerealiseerd dat  dient als ontmoetingsplek voor allerlei leeftijdsgroepen, van kleuters tot aan tieners. Zo is er ook na schooltijd ruimte om energie kwijt te kunnen. Naast de speeltoestellen is dan ook een panna veldje gecreëerd om meer speel gelegenheid te krijgen. Het onderhoud van het schoolplein wordt gedaan door Land in Zicht in samenwerking met de buurt, school, ouders en kinderen. Waarbij Land in Zicht zorg draagt de lange termijn en adviseren we over de verbetering van de kwaliteit.

 

Land in Zicht is een groene en sociale onderneming aan de rand van Amersfoort Vathorst. Wij zorgen voor mens en aarde, door samen te werken aan mogelijkheden. Dat doen we met dagbesteding en leerwerktrajecten, een groen- en houtbedrijf, verhuurruimtes, een tuinderij, een winkel en binnenkort in ons theehuis met lokaal lekkers.

Duurzaam samenwerken met deelnemers en lokale partners maakt ons uniek. Je vindt ons op Tuinpark Laakzijde, tussen het voedselbos, de moestuinvereniging en een gezamenlijk natuurerf. Met ons sociale hoveniersbedrijf in Amersfoort Vathorst verzorgen we op ecologische wijze tuinaanleg- en onderhoud voor particulieren en bedrijven in de omgeving, waar biodiversiteit mag floreren.

Lees meer op onze website 

Situatie 1 – Vrije School Amersfoort
ontwerp in samenwerking met Wilde Weelde en Sarah Los
Plein vol met 30 x 30 tegels is getransformeerd in een groen en speels schoolplein. Het plein biedt kinderen verschillende mogelijkheden en heeft daarnaast een belangrijke buurtfunctie. In het verleden en helaas nog steeds is er sprake van vandalisme. Het schoolplein draagt echter bij aan ontmoeting, zorg voor elkaar en sociale cohesie. Bij de aanleg is er rekening gehouden met zogenaamde hufterproef speelelementen passend bij het groene karakter. Het onderhoud van het plein wordt gedaan door Land in Zicht in samenwerking met de school, ouders en kinderen. Waarbij Land in Zicht zorg draagt voor het overzicht en de lange termijn. Het schoolplein is in voortdurende ontwikkeling. Zo is er kortgeleden een mini voedselbos gerealiseerd.

Situatie 2 – De Laak Amersfoort
ontwerp in samenwerking met Wilde Weelde
Deze school staat in een wijk vol met beton en het schoolplein was daarmee ook een oppervlak vol met steen. We hebben hier samen met Wilde Weelde een groen schoolplein gerealiseerd. Het schoolplein moest als ontmoetingspunt dienen voor allerlei leeftijdsgroepen, van kleuters tot aan tieners. Zodat ook na schooltijd er ruimte is om energie kwijt te kunnen. Er is naast de speeltoestellen dan ook een panna veldje gecreëerd om zo meer speel gelegenheid te krijgen. Het onderhoud van het schoolplein wordt gedaan door Land in Zicht in samenwerking met de buurt, school, ouders en kinderen. Waarbij Land in Zicht zorg draagt de lange termijn en adviseren we over de verbetering van de kwaliteit.

 

Hoi, wat leuk dat jullie aan de slag willen met het schoolplein!

Ik help jullie graag met het maken van een mooi ontwerp. Met veel plezier zet ik de wensen van kinderen en volwassenen om in een praktisch en haalbaar plan. Liefst met mogelijkheden voor kinderen om zelf hun speelruimte vorm te geven. Denk aan zand, water, keien en losse takken. Het plein wordt een groen speel- en ontdeklandschap met een logische structuur waarbij je niet alles in 1 keer kunt overzien. Een groene omgeving brengt kinderen tot rust en daagt uit tot ontdekken en het beleven van avonturen. Het ene kind houdt van rommelen met takjes en zand, de ander wil liever voetballen. Allemaal kunnen ze op het plein hun plekje vinden.

Voor een idee van mijn visie op buitenspelen zie het volgende inspirerende filmpje van de Lanteerne in Nijmegen waar ik het ontwerp voor de buitenruimte maakte.

Kijk voor meer informatie op www.jep-ontwerp.nl

ontwerp groen schoolpleingroen schoolplein nijmegen

Spelen is essentieel voor alle leeftijden, en de buitenruimte leent zich hier perfect voor. Bij het ontwerpen van groene speeltuinen streven we naar uitdagende en plezierige omgevingen die bijdragen aan de sociale, fysieke en emotionele ontwikkeling van kinderen. Onze ontwerpen sluiten aan op pedagogische en educatieve inzichten, en bevorderen gezonde beweging, spelenderwijs leren, sociale interactie en participatie.

Bij idverde NL streven we niet alleen naar speelse en educatieve groene schoolpleinen, maar ook naar pleinen die bijdragen aan klimaat, gezondheid en biodiversiteit. Daarom integreren we in al onze  ontwerpen maatregelen die bijdragen aan het verminderen van wateroverlast en het bevorderen van een gezond ecosysteem. Denk hierbij aan wadi’s en inheemse beplanting.

Met ons speelconcept, Spelen in ’t groen, laten we kinderen actief deelnemen aan het ontwikkelproces van hun speelomgeving. We bieden een complete ondersteuning, van ontwerp tot realisatie. Met handige tools zoals ontwerp- en routekaarten betrekken we kinderen bij hun nieuwe groene speelplek. Ontdek de mogelijkheden van onze groene ontwerpdiensten voor een inspirerende leeromgeving!

Lees meer en neem contact op idverde – Groener leven

Wij, Donny en Mariska, vormen samen Bureau RIS, een betrokken ontwerp- en adviesbureau gespecialiseerd in groenblauwe schoolpleinen. Al 14 jaar begeleiden wij scholen, kinderdagverblijven en IKC’s om avontuurlijke, groene robuuste schoolpleinen aan te leggen. Met meer dan 120 schoolpleinen op onze naam weten wij exact wat wel en wat niet werkt op een groen schoolplein. Deze kennis delen wij graag met jullie. Vertel ons je dromen, dan maken wij een verrassend ontwerp op maat inclusief beplantingsplan wat uiteraard voldoet aan alle wet- en regelgeving.

Bureau RIS ontzorgt tijdens het gehele traject van initiatief, participatie, ontwerp, uitwerking, gunning en aanbesteding, begeleiding van de uitvoering en advies bij onderhoud. 

Nieuwsgierig? Neem een kijkje bij scholen die jullie zijn voorgegaan en laat je verrassen!

De wens om jullie schoolplein aan te pakken, maar op zoek naar ondersteuning om ouders en leerlingen te betrekken? Of op zoek naar een ontwerper die al jullie wensen kan omzetten naar een concreet ontwerp? Bij Orbis helpen we scholen in verschillende fases om samen te werken aan een groen schoolplein waar leerlingen leren van de natuur, zich ontwikkelen in een groene omgeving en waar ieder kind kan spelen. 

Hoe gaan we te werk?
Zijn er al plannen en ideeën opgehaald? Dan inventariseren we eerste de huidige situatie en maken we een schetsontwerp. Met dit ontwerp zie je echt hoe het kan worden en is er ruimte om nog aanpassingen te doen.  Het aangepaste voorlopige ontwerp gaat naar een of meer hoveniers die een offerte kunnen opstellen. Samen met de school kan Orbis meekijken naar de offertes, advies geven over de keuzes en mogelijk kijken naar subsidies en financiering. 

Participatietraject
Wel de wens om het schoolplein te vergroenen, maar nog geen idee hoe? Orbis kan ondersteunen in het participatietraject en met verschillende werksessie wensen ophalen vanuit het team, de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). Het ophalen van de wensen is belangrijk voor draagvlak voor de veranderingen en het mogelijk gezamenlijk beheer van het nieuwe plein. 

Interesse en verder praten wat we voor jullie kunnen doen? Bel 0499-219124 of mail naar info@orbis.nl 

Ontwerp groen schoolpleingroen schoolplein fietsenstalling

Al ruim tien jaar houden wij ons bezig met het ontwikkelen van groene, gezonde en duurzame schoolpleinen door heel Nederland. Wij zijn een onafhankelijk ontwerp- en adviesbureau met als specialiteit het inrichten van omgevingen voor spelen, bewegen en ontmoeten. De combinatie van onze groene achtergrond en onze inzet voor toekomstige generaties houdt in dat wij in onze projecten ook vormgeven aan maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot duurzaamheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit, circulariteit, leefbaarheid en gezondheid. Het team van Bureau Koppelaar zit hiervoor vol met creatieve en speelse ideeën.

In de provincie Utrecht hebben wij het ontwerp gemaakt voor het groene schoolplein van de Wilhelminaschool in Woerden. Verder hebben wij in onze standplaats, Apeldoorn, meegewerkt aan het vergroenen van circa 30 schoolpleinen.

Wij denken graag mee met het vergroenen van jullie schoolplein!

Klaar om aan de slag te gaan? Ga snel naar het stappenplan!