Utrechtse schoolpleinen

Onderzoek: vele voordelen van groene schoolpleinen voor kind en natuur 

Kinderen komen steeds minder in contact met de natuur. Verstedelijking, minder beweging en een volle planning zijn hiervan de grote boosdoeners. Gelukkig biedt een groen schoolplein vele kansen om dit recht te zetten.

Onderzoekers van de Vrije Universiteit, Universiteit Leiden en Wageningen University verdiepten zich in de voordelen van een groen schoolplein voor kind én natuur. Hun onderzoek biedt inzicht in de positieve invloed van een groen schoolplein op korte en lange termijn. Denk hierbij aan het verbeteren van de conditie, maar ook sociale en emotionele ontwikkeling. In het onderzoek komen vijf kernwaarden van een groen schoolplein voor kinderen én de natuur aan bod, waar deze positieve resultaten uitvloeien. 

  1. Diverse omgeving

Planten, hout en modder. Allemaal diverse natuurlijke materialen die te vinden zijn op een groen schoolplein. Door deze soms onverwachtse materialen kunnen kinderen hun energie en creativiteit kwijt. Liggende stammen bieden een goede plek voor fysieke inspanning en risicovol spel. Verder is het samenwerken aan een natuurlijk kunstwerk of het bouwen van een hut een goede sociale versterker. Zo kan een diverse omgeving als een groen schoolplein zorgen voor een versterkte conditie, een groei in sociaal welzijn, nieuwsgierigheid én creativiteit.  

  1. Veelbetekenende ervaringen

Voor jonge kinderen is ervaring veelal gekoppeld aan zintuigen. Een groen schoolplein biedt hier veel ruimte voor. Door te zien, te ruiken, te voelen en te horen blijven ervaringen bij. Al deze zintuigelijke prikkels kunnen later zorgen voor een gevoel van verbondenheid met en respect voor de natuur volgens de onderzoekers.  

  1. Herstellend effect

Zowel mentaal als fysieke rust is belangrijk voor iedereen. Een groen schoolplein biedt hier de perfecte plaats voor, zowel voor de leerkracht als de klas. Bijvoorbeeld om even op te laden na een ingewikkelde les. Of even rust kunnen nemen zodat er later weer gefocust kan worden op een opdracht. Verder kan een groen schoolplein zorgen voor kalmer gedrag en een beter behoud van kennis. Zo’n groene rustplek is dus ideaal om op het schoolplein te hebben.  

  1. Biodiversiteit

Een groen schoolplein biedt een mooie plek voor alle dieren, planten en schimmels in de buurt. Zo’n groene oase helpt niet alleen het gehele ecosysteem, maar ook de mens. Zo zijn er aanwijzingen dat minder allergieën optreden in een groene omgeving. Dat niet alleen, een groene omgeving kan zelfs voor een beter immuunsysteem zorgen. Zo zorgt een groen schoolplein niet alleen voor de verbetering de biodiversiteit, maar ook voor de gezondheid van iedereen op en rond het plein.  

  1. Klimaatbestendigheid

Door tegels te lichten en ze te vervangen door planten werk je meteen aan de klimaatbestendigheid van de buurt. Zo kan een groen schoolplein zorgen voor een verlaging van de temperatuur in warme zomers. Verder kan het zorgen voor een verbetering van de luchtkwaliteit en het verminderen van omgevingsgeluid. Een groen schoolplein aanleggen helpt dus direct met het robuuster maken van de leefomgeving. 

Conclusie 

Al met al kan een groen schoolplein volgens de onderzoekers dus vele voordelen bieden, voor iedereen, in, op en rond het schoolplein. Niet alleen voor nu, maar ook voor later. Zo versterkt het de fysieke ontwikkeling van kinderen, wat op latere leeftijd cruciaal is. Verder kan een groen schoolplein op sociaal vlak ook veel betekenen; sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals zelfverzekerdheid of samenwerking versterken meer in een groene omgeving. Daarnaast liggen er ook kansen voor morele ontwikkeling, bijvoorbeeld door respect en verbondenheid te krijgen voor je omgeving en de natuur. Tot slot heeft een groen schoolplein volgens het onderzoek veel te bieden voor cognitieve ontwikkeling. Zo kan een groen schoolplein de creativiteit, intelligentie en de herinneringen van kinderen versterken. 

Benieuwd naar het complete paper van dit onderzoek? Zie: https://www.mdpi.com/2209708

Skip to content