Utrechtse schoolpleinen

Nieuwe ronde Subsidie Blauwe Bewonersinitiatieven

Plannen voor ‘blauw’ op het schoolplein?

Bewonersgroepen, schoolklassen, historische verenigingen, kunstenaars en wijkcomités opgelet: in 2022 heeft waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden € 200.000,- beschikbaar voor plannen die bijdragen aan een watervriendelijke inrichting van de leefomgeving en meer waterbewustzijn.

Hebben jullie plannen om het schoolplein duurzamer in te richten? Bijvoorbeeld met meer beplanting of door regenwater van het dak af te koppelen? Vraag dan subsidie aan. Per initiatief is er maximaal vijfduizend euro beschikbaar.

Subsidie Blauwe Bewonersinitiatieven

60% van het werkgebied van waterschap HDSR zou zonder dijken en gemalen onder water staan, maar daarvan zijn veel mensen zich niet bewust. Ook moeten we ons voorbereiden op het veranderende klimaat: langere perioden van droogte en hitte, afgewisseld door hevige piekbuien. Met de subsidie voor duurzaam waterbeheer en waterbewustzijn wil het waterschap waterbeheer zichtbaarder maken.

Extra budget in het vieringsjaar 900 jaar Waterbeheer

In 1122 damden de toenmalige bewoners van Dorestad (nu Wijk bij Duurstede) de Kromme Rijn af. Deze gebeurtenis wordt gezien als het begin van het waterbeheer in het gebied van De Stichtse Rijnlanden. In 2022 vieren we daarom 900 jaar Waterbeheer. Dat doen we met een activiteitenprogramma en een verdubbeling van het geld voor de subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven.

De projecten van 2021

In 2021 ontvingen 33 initiatieven subsidie voor heel uiteenlopende projecten: het vergroenen van school- en speeltuinen, de aanleg van groene daken, de aanleg van een stadsmoestuin, het organiseren van een groenplantdag, het inrichten van een weidevogelgebied en het realiseren van een demonstratieplek voor klimaatadaptatiemaatregelen. Een overzicht van alle projecten staan op de kaart op de webpagina www.hdsr.nl/blauwinitiatief

Subsidie aanvragen?

Een stichting, vereniging of één persoon namens een groep mensen, kunnen de subsidie aanvragen. Het project of de activiteit moet in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden plaatsvinden. Per aanvraag stelt het waterschap maximaal € 5.000,- (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de kosten van het project of de activiteit betaalt. Voor de aanschaf van regentonnen en groene daken vergoedt het waterschap maximaal 30%.

Meer van zulke subsidiekansen

Benieuwd naar andere financiële regelingen die van pas kunnen komen bij jullie groen-blauwe schoolplein?én Kijk ook eens op onze pagina over ‘Financiën’

Skip to content