Utrechtse schoolpleinen

KBS het Schateiland in Utrecht aan de slag

In de Utrechtse wijk Kanaleneiland staat basisschool Het Schateiland. Al een aantal jaar geleden besloot leerkracht Henk ten Hoeve om werk te maken van een groener schoolplein. Hiermee kan de school het plein beter gebruiken voor natuuronderwijs, maar daagt het plein de leerlingen ook uit tot ander spel en tot zelf ontdekken. Dankzij financiële hulp van de provincie Utrecht, begeleiding door IVN Natuureducatie en uitvoering door Rosa Novum is de vergroening van het plein in een stroomversnelling gekomen.

Provincie Utrecht en IVN Natuureducatie helpen sinds 2021 drie scholen op weg als pilotlocaties voor het programma ’Groenblauwe schoolpleinen’. Met alle pilotlocaties zijn in middels de eerste stappen gezet richting een klimaatbestendige, gezonde en biodiverse schoolomgeving. Het Schateiland in Utrecht is één van de locaties. Vlak voor de kerstvakantie is symbolisch de eerste boom geplant en in januari 2022 is uitvoerder Rosa Novum gestart met fase 1 van het ontwerp.

Wensen vertaald in een ontwerp

Met eerder opgehaalde wensen van de leerlingen en het leerkrachtenteam en met behulp van de menukaart zijn Henk, Rosa Novum en IVN aan de slag gegaan om een ontwerp te maken van een groenblauw schoolplein. Hierop is onder andere terug te vinden: een wilgenhut, balanceerparcours van hout, takkenril, nieuwe bomen en andere beplanting, een liggende boomstam als speelaanleiding, een buitenlokaal, tegels vervangen voor groen en houtsnippers en een insectenhotel. Het ontwerp is opgedeeld in drie fasen, waarbij steeds een ander deel van het schoolplein aangepakt wordt. Dankzij financiering van provincie Utrecht en eigen middelen van de school, kon er januari 2022 gestart worden met fase 1.

Klimaatbestendige, gezonde en natuurrijke speelleeromgeving

Met dit ontwerp wordt een klimaatbestendige, gezonde en natuurrijke speelleeromgeving gecreëerd. Het maakt de leerlingen spelenderwijs bekend en vertrouwd met de natuur door buiten te spelen én te leren. Op het groenblauwe schoolplein kunnen ze ontdekken, verstoppen, beleven maar vooral ook op een andere manier spelen dan op een betegeld plein met standaard speeltoestellen. Daarnaast kunnen de leerkrachten van het Schateiland straks buiten les geven in het buitenlokaal waardoor het schoolplein optimaal gebruikt wordt. Daar komt nog bij dat door tegels te vervangen voor planten en houtsnippers, het regenwater beter kan weglopen en het minder warm wordt op het schoolplein. Goed voor de leerlingen en leerkrachten én voor de aarde.

Previous
Next
Skip to content