Utrechtse schoolpleinen

Driekwart ouders wil dat kinderen meer buiten les krijgen over de natuur

Driekwart van de ouders van basisschoolleerlingen vindt het belangrijk dat hun kinderen op school veel leren over de natuur. Ook zouden zij graag zien dat leerlingen meer buiten les krijgen omdat zij denken dat hun kind hierdoor met meer enthousiasme naar school gaat en les in de buitenlucht goed is voor de gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van IVN Natuureducatie door Potter Marktonderzoek. Dit meldt IVN Natuureducatie.

Volgens IVN-directeur Jelle de Jong, die deze week uit handen van koningin Máxima de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs 2021 in ontvangst mocht nemen, toont het onderzoek aan dat Nederlanders het belang van natuur steeds meer gaan inzien. ‘Natuur en klimaat zijn onderwerpen die almaar belangrijker worden. Desondanks is natuuronderwijs op veel scholen nu nog een ondergeschoven kindje. Het is belangrijk dat hierin verandering komt. Daarom is het goed om te merken dat ook ouders dit graag zouden zien.’

Natuuronderwijs

Uit het onderzoek, gehouden onder ruim vierhonderd ouders van basisschoolleerlingen, komt naar voren dat maar liefst de helft natuuronderwijs net zo belangrijk vindt als rekenen en taal. Driekwart van de ouders zegt voor meer natuuronderwijs andere vakken te willen inruilen. Zij vinden het echter lastig aan te geven welke vakken dit zouden moeten zijn.

Lessen in de buitenlucht 

Les over de natuur moet volgens driekwart van de ouders vooral buiten worden gegeven en niet uit een boekje. Sowieso zouden de ouders graag zien dat hun kinderen vaker les krijgen in de frisse buitenlucht. Momenteel vindt 99 procent van de onderwijstijd binnen plaats. Ruim zes op de tien ouders geven aan dit niet van deze tijd te vinden. Acht op de tien ouders denken dat het gezonder is voor hun kind om meer lessen buiten te krijgen en tweederde denkt dat hun kind met meer enthousiasme naar school zou gaan als er meer lessen buiten worden gegeven.

De afstand tussen kinderen en natuur is de laatste decennia enorm toegenomen. Kinderen brengen iedere dag vele uren door achter een beeldscherm en nog maar zo’n 15 procent speelt dagelijks buiten. De Jong: ‘Kinderen zijn vervreemd geraakt van de natuur. Het onderwijs kan een belangrijke rol spelen om kinderen en natuur weer dichter bij elkaar te brengen.’

Schoolprestaties

Veel ouders hebben bovendien het volste vertrouwen in de leerkracht van hun kind als het gaat om het geven van les buiten op het plein. Meer dan de helft van de ouders gaat ervanuit dat de juf of meester ook lessen als rekenen en taal prima buiten kan geven. Zij zijn van mening dat meer buiten les uiteindelijk alleen maar ten goede komt aan de schoolprestaties van hun kind

Groen schoolplein

Om ervoor te zorgen dat het voor leerkrachten aantrekkelijk is om ook daadwerkelijk meer naar buiten te gaan, moeten echter veel schoolpleinen in ons land nog op de schop. Veel pleinen zijn nu nog bijna volledig betegeld. Ook het merendeel van de ouders geeft aan voorstander te zijn van een groen schoolplein. 7 op de 10 ouders denken dat hun kind op een groen plein creatiever en fantasierijker speelt. De helft van de ondervraagde ouders ziet in de vergroening van schoolpleinen een rol weggelegd voor de overheid. Zij vinden dat de overheid zou moeten verplichten dat tenminste 50 procent van het schoolplein groen is.

Groene Schoolpleinenfonds 

Met het geldbedrag dat is verbonden aan de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs is het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds opgericht. IVN hoopt hiermee een mooie aanzet te geven voor het benutten van het schoolplein in het onderwijs.

Door: Nationale Onderwijsgids 

Skip to content